नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय माडी
माडी

मालपोत कार्यालय माडीको आ.व 2077।078 को न्युनतम मुल्याङ्कनडाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नु होस।http://dolrm.gov.np/uploadphotos/70/Madi.pdf


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)